Jøssingkollen

Den første bakken ble bygget i 1941 etter at norske idrettsutøvere hadde gått til streik mot all nazi-dirigert-idrett. Fordi de få hopprennene som nazistene arrangerte under krigen, ble møtt med mot demonstrasjoner, fikk bakken på folkemunne navnet Jøssingkollen.
Etter krigen ble det bygget to bakker til, og den største bakken fikk påbygd nytt overrenn.
Nå det ble det arrangert hopprenn med 500-600 deltakere der byens skoler konkurrerte mot hverandre. Gutter som vokste opp på 1950-60-tallet husker også de store gutte-hopprennene som på det meste samlet over 750 deltakere fra hele distriktet.
Drammens Ballklubb var arrangør av disse rennene sammen med avis Fremtiden. Det ble hoppet i tre bakker og rennet gikk over to dager. Mange minnes folkehavet i bakken og sportsreporter Bjørge Lillelien som var speaker både her og på Bragernes Torg under de høytidelige premieutdelingene.
Rundt 1970 ble bakken overtatt av Buskerud idrettskrets, men fra den tiden døde langsomt hoppsporten ut i Drammen. En hoppbakke uten skitrekk var ikke lenger liv laga.
Hamborgstrømskogens venner