Variasjoner

Publisert den

Snauhogst, spektakulær himmel, pandemi, skiturer.
Hverdagen er variert. Og det er veldig mye mer.